Vår historia

Mitten av 1700-talet byggdes det som kom att kallas Stockmakarebyn som bestod av tre hus. Varje länga inrymde fyra lägenheter om ett rum och kök. Här hade stockmakarna (tillverkade gevärskolvar) både sin bostad, verkstad, sina husdjur samt kålgård. I huvudbyggnaden bodde Stockmakaremästaren. Ända fram till slutet av 60-talet beboddes Stockmakaren av tjänstemän från Husqvarnafabriken med en lägenhet i varje våningsplan.

Den 7 januari 1976 invigdes det som i första hand var tänkt som en personalmatsal för Husqvarnaanställda. Det hade gjorts en rejäl tillbyggnad med kök och stor matsal för att rymma de anställda. Dagens rätt med kaffe kostade 6 kronor och vill man ha en lättöl kostade det ytterligare 1.50. Den förste köksmästaren var Otto Brinkman som drev Stockmakaren fram till 1989. Då gjordes ytterligare en tillbyggnad till det som finns idag. Samtidigt togs restaurangen över av Gunnar Edlund som utvecklade verksamheten med festvåning och catering. Gunnar drev rörelsen i 16 år till 2005 då tog Anders Boberg över verksamheten.

« Tillbaka